Želimo vas obavijestiti da nakon prijema vašeg paketa, imate rok od 15 dana za povrat proizvoda. Nakon isteka tog roka, kupac gubi pravo na povrat. Stoga, molimo vas da pažljivo pregledate svoj proizvod i odlučite želite li ga zadržati ili vratiti.
giga logo slika

IZJAVA

O ODUSTANKU OD UGOVORA O KUPOPRODAJI ZAKLJUČENOG NA DALJINU

Primalac

GIGA d.o.o.
Srđana Aleksića 22
71 000 Sarajevo
061/062-797
prodaja@giga.ba

Molimo unesite broj žiro računa, a ne broj kartice.


Zaštita ličnih podataka

Kupac je popunjavanjem i slanjem Izjave o odustanku od Ugovora o kupoprodaji zaključenog na daljinu potvrdio pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da je u potpunosti saglasan da se upišu njegovi lični podaci, a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka u BiH. Firma "GIGA" d.o.o. Sarajevo koristit će Vaše osobne podatke koje ste unijeli u obrazac Izjave, isključivo u svrhu evidentiranja izmjena u prometu robe, te ih neće koristiti u druge svrhe. Kupac je svojim potpisom na Izjavi potvrdio da je dobrovoljno dao pristanak u vezi postupka odustanka od Ugovora o kupoprodaji zaključenog na daljinu i da ovlašćuje Prodavca da može obrađivati date podatke u cilju formiranja potrebnih evidencija, i da neophodne podatke može objaviti samo na zahtjev ovlaštenih lica nadležnih državnih organa, odnosno Prodavac se obavezuje da dobijene i prikupljene podatke neće učiniti dostupnim neovlaštenim licima.